Konkurs na logo klas pierwszych w ZST

Regulamin konkursu: W konkursie uczestniczą klasy pierwsze Zespołu Szkół Technicznych. Celem konkursu jest integracja grupy klasowej i budowanie poczucia przynależności do społeczności ZST, tworzenie zasad współpracy,… (więcej)