Uczniowie polecają

Uczniowie naszej szkoły polecają książki na wakacje i nie tylko… Lektura nie tylko bawi, ale i rozwija, stwarza alternatywę dla gier i nudy. Jednak nie będziemy nudzić. Zachęcamy do przeczytania recenzji różnorodnych… (więcej)

Wycieczka do Warszawy

Jaka wiel­ka jest War­sza­wa! Ile do­mów, ile lu­dzi! Ile dumy i ra­do­ści W ser­cach nam sto­li­ca bu­dzi! Ile ulic, szkół, ogro­dów, Pla­ców, skle­pów, ru­chu, gwa­ru, kin, te­atrów, sa­mo­cho­dów…. (więcej...)