Egzamin Maturalny

MATURA 2023 zespoły nadzorujące (aktualizacja 3 kwietnia 2023)

Listy zdających:

Harmonogram matury ustnej 2023

Harmonogramy, komunikaty i informacje 2022/23

Instrukcja wypełniania deklaracji

Materiały dla Zespołów Nadzorujących Egzaminy pisemne: