Egzamin Zawodowy

FORMUŁA 2019

ABSOLWENCI – FORMUŁA 2017 i FORMUŁA 2012

Informacje dla zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji

Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO (czerwiec) 2023:

  • Formuła 2019
  • Wykaz sal egzaminacyjnych 01.06.2023 r.: sala 1a – AULA, sala 1b – SALA GIMNASTYCZNA
  • Formuła 2017

Informacje o egzaminach http://www.oke.krakow.pl/inf/   |   http://www.cke.edu.pl/