Egzamin Zawodowy

FORMUŁA 2019

ABSOLWENCI – FORMUŁA 2017 i FORMUŁA 2012

Informacje dla zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji

Harmonogram przeprowadzania egzaminów z poszczególnych kwalifikacji:

FORMUŁA 2019 i FORMUŁA 2017

  • Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO (czerwiec) 2023
  • Wykaz sal egzaminacyjnych

FORMUŁA 2012

  • Wykaz sal egzaminacyjnych

Informacje o egzaminach http://www.oke.krakow.pl/inf/   |   http://www.cke.edu.pl/