Egzamin Zawodowy

FORMUŁA 2019

ABSOLWENCI – FORMUŁA 2017 i FORMUŁA 2012

Informacje dla zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji

Wykaz egzaminów i zdających w sesji Lato 2024:

Informacje o egzaminach http://www.oke.krakow.pl/inf/   |   http://www.cke.edu.pl/