Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Brak zgody bądź ograniczenie funkcjonalności plików cookies lub local storage, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Certyfikat SSL

Nasz serwis korzysta z Certyfikatu SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia, dzięki któremu przepływ informacji między Użytkownikiem a serwerem odbywa się w sposób tajny.

Cookies i inne technologie webowe

W naszym serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookie oraz local storage. Służą one tylko i wyłącznie do zapamiętywania i przystosowania stanu interfejsu do ustawień użytkownika oraz w przypadku administracji, do utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie jest wymagane logowanie na każdej podstronie. Zebrane informacje zamieszczane zostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, przechowywanie lokalne (local storage) oraz Certyfikat SSL można przeglądać klikając w napis Bezpieczna (znajdujący się w polu adresu strony) > Certyfikat SSL / Pliki Cookies > zst-tarnow.pl > Pliki cookie / Przechowywane lokalne

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego ul. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych
  Ignacego Mościckiego, ul. E. Kwiatkowskiego 17, 33-101 Tarnów (dalej:”ZST”) reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, e-mail: sekretzst@umt.tarnow.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Technicznych można się kontaktować przez e-mail iod@zst-tarnow.pl i telefonicznie 14 688 99 00.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie realizacji przez
  ZST działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, ze zm.) i przepisami wykonawczymi
  do ustawy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu prawa w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148
  ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457
  ze zm.) na podstawie art. 6 ust. c RODO i statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
  i wychowawczych w placówce.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam,
  że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących obowiązku nauczania, w tym ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego.pdf