Prymusi ZST

Co roku w naszej szkole jest wybierany Prymus ZST. Pochodzi on z grona osób, które uczęszczały do klas maturalnych i kończą szkołę. Procedura wyboru prymusa szkoły jest dosyć skomplikowana. Pierwszym i niezbędnym zarazem krokiem jest składany przez wychowawcę klasy wniosek o przyznanie tytułu prymusa danemu uczniowi, który musi spełniać pewne warunki: średnia ocen 4,8; wzorowe zachowanie przez wszystkie lata nauki, praca społeczna na rzecz szkoły, dobra postawa koleżeńska wobec innych uczniów. Następnie wniosek taki rozpatruje specjalna komisja i spośród wszystkich kandydatów Rada Pedagogiczna wybiera najlepszego…