Informacje o ZST w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

CHARAKTERYSTYKA Zespołu Szkół Technicznych

im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego (dawne Technikum Chemiczne) to najlepsza szkoła techniczna w Tarnowie, z 91-letnią tradycją kształcenia zawodowego. Początek działalności w zakresie edukacji zawodowej i utworzenie Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego ściśle wiążą się z dziejami Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach, późniejszej Państwowej Fabryki Związków Azotowych.

Powstanie fabryki, rozpoczęcie produkcji, uruchomienie pierwszych jej wydziałów skłoniło dyrekcję do powołania kursów zawodowych dla przyszłych pracowników. Pierwszy kurs zawodowy uruchomiono 1 października 1931 roku. Była to pierwsza zorganizowana forma szkolenia, w której czterdziestu czterech robotników zdobyło zawód ślusarza. W rok później odbył się kolejny kurs, tym razem dla laborantów, który ukończyły dwadzieścia cztery osoby. Od 1933 roku rozpoczęto już systematyczne kursy zawodowe i myślano o otwarciu szkoły rzemieślniczej. To są właśnie korzenie kształcenia technicznego w Tarnowie – Mościcach. Zespół Szkół Technicznych jest spadkobiercą tych chlubnych tradycji.

W ogólnopolskich rankingach techników prowadzonych przez tygodnik „Perspektywy”, Technikum Nr 1 w ZST zostało trzykrotnie zaliczone do pierwszej dwusetki spośród 1870 szkół w Polsce i wyróżnione „Brązową Tarczą (w 2013 r.), „Srebrną Tarczą” (w 2014, 2015 i 2016 r.) oraz tytułem „Szkoła Olimpijska 2015”. Uczniowie ZST odnoszą wiele sukcesów. Wielokrotnie znaleźli się wśród laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Technicznej, Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej oraz Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. W regionie tarnowskim Szkoła znana jest również ze świetnych osiągnięć sportowych oraz działalności charytatywnej. Honorowe krwiodawstwo, współpraca z hospicjum, Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym, Caritasem, udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska to tradycyjne pola aktywności uczniów ZST.

W Szkole działają Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło Ekologiczne, Szkolny Klub Turystyczny PTTK, Szkolny Klub Motoryzacyjny, Koło Caritas, koła teatralne oraz zespoły muzyczno-wokalne. Od lat w uznaniu osiągnięć, ZST jest reprezentantem Tarnowa w branży elektryczno–elektronicznej na corocznych „Targach Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Małopolsce” w Krakowie.

W trosce o podwyższenie poziomu jakości kształcenia zawodowego, Szkoła zawarła umowy o współpracy z wieloma wiodącymi firmami i uczelniami Małopolski. Należą do nich GRUPA AZOTY S.A., firma ASTOR z Krakowa, Zakłady Mechaniczne Tarnów, firmy STERNET, WIPLAST i TARNAWA z Tarnowa oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (planowe zajęcia na uczelni prowadzone przez naukowców). Zespół Szkół Technicznych współpracuje również z Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz od wielu lat ze szkołami technicznymi ze Słowacji (Humenne) i Węgier (Veszprém, Várpalota i Ajka). Prowadzone są rozmowy ze szkołami zawodowymi w Austrii i Niemczech. Od wielu lat Szkoła realizuje projekty zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów z programów Leonardo da Vinci (Węgry) oraz Erasmus+ (Węgry, Hiszpania). ZST uczestniczył w wielu projektach np. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”, „Debatach Oksfordzkich” i lokalnych np. „Zakochany Tarnów” oraz „Kontra takt”. Uczniowie i nauczyciele biorą aktywny udział w działalności organizacji naukowo – technicznych: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (Uczniowskie Koło Młodych Chemików przy tarnowskim – „Azotowym” SiTPChem) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Koło nauczycielskie). Od wielu lat w ZST organizowane są Tydzień Kultury Szkolnej i Dni Techniki (we współpracy z najlepszymi firmami regionu), które są ewenementem na skalę regionu.

W 2004 r. ZST zainicjował powstanie Fundacji im. Ignacego Mościckiego, działającej na rzecz szkoły zwłaszcza w zakresie wsparcia finansowego. Szkoła współdziała również z lokalnymi organizacjami społecznymi jak: Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, Towarzystwo Przyjaciół Mościc, Stowarzyszenie KANON i Tarnowski Azyl dla Zwierząt.

W skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego wchodzą: Technikum Nr 1, VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Policealna Nr 2. Wykształcenie techniczne zdobywa około siedmiuset uczniów pod opieką prawie siedemdziesięciu nauczycieli. Część z nauczycieli to pracownicy firm i wyższych uczelni, co zapewnia uczniom kontakt z najnowszymi informacjami technicznymi oraz fachowcami – praktykami. Szkoła kształci w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik analityk, technik technologii chemicznej i technik fotografii i multimediów. ZST dysponuje dwoma budynkami o łącznej powierzchni około 11 tys. m2 (budynek główny – 3,5 tys. m 2 i budynek pracowni – 7,5 tys. m2) zlokalizowanymi w najpiękniejszej dzielnicy Tarnowa – Mościcach. W budynku pracowni znajdują się są nowocześnie wyposażone laboratoria do prowadzenia zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach kształcenia technicznego. O zapewnienie dostępu do najnowocześniejszego sprzętu dydaktyczno – laboratoryjnego dbają przede wszystkim firmy współpracujące ze Szkołą a zwłaszcza GRUPA AZOTY S.A. – Główny Partner Szkoły i Opiekun Szkolnictwa Zawodowego. Dzięki ścisłym związkom ZST z Firmami Partnerskimi, realizacji programów zawodowych praktyk zagranicznych dla uczniów i „job shadowing” dla nauczycieli, szkoła zapewnia wysokiej jakości kształcenie techniczne w bezpośrednim kontakcie z przemysłem. Zwiększa to
szanse absolwentów na rynku pracy. Są oni chętnie zatrudniani nie tylko w firmach partnerskich ale również poza Tarnowem i za granicą.