Internat

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie
Bursa Międzyszkolna
ul. Chemiczna 10a/1 w Tarnowie – Mościcach.
Informacje pod nr telefonu: 14 633 04 34