Internat

Istnieje możliwość zakwaterowania w internacie.
Bursa Międzyszkolna
ul. Szarych Szeregów 1 w Tarnowie – Mościcach.
Informacje pod nr telefonu: 14 633 04 34