TECHNIK ELEKTRONIK

KLASA PATRONACKA AKADEMII TARNOWSKIEJ


 TECHNIK ELEKTRONIK

 

 Przedmioty rozszerzone: matematyka

 Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 Specjalizacja: systemy alarmowe, automatyka, układy cyfrowe i mikroprocesorowe

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania. Dynamiczny rozwój branży elektronicznej obejmujący montaż, serwis, projektowanie, prototypowanie i produkcję generuje zapotrzebowanie na techników elektroników, którzy według oczekiwań pracodawców potrafią szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość oraz pogłębiać swoją wiedzę, a także umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

Technik elektronik może:

 • montować elementy lub instalacje elektroniczne dla wielu branż,
 • organizować pracę w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych
  i naprawczych, gdzie szeroko stosuje się urządzenia elektroniczne,
 • zajmować się metrologią,
 • serwisować urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne,
 • wykonywać instalacje dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań oraz inne instalacje specjalistyczne,
 • dokonywać przeglądów instalacji i urządzeń wchodzących w ich skład,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIIK ELEKTRONIK:

ELM.02-Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

W zakresie kwalifikacji ELM.02. absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montażu elementów elektronicznych,
 • montażu urządzeń elektronicznych,
 • montażu instalacji elektronicznych,
 • przygotowaniu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych do recyclingu,
 • pracy z zespole.

 

ELM.05-Eksploatacja urządzeń elektronicznych. 

W zakresie kwalifikacji ELM.05. absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektronik  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • serwisowania urządzeń elektronicznych,
 • organizowania pracy związanych z wykonywaniem urządzeń i instalacji elektronicznych,
 • kierowaniu zespołem pracowników