TECHNIK INFORMATYK

KLASA PATRONACKA AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE

 TECHNIK INFORMATYK

 

 Przedmioty rozszerzone: matematyka

 Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 Specjalizacja: programowanie i testowanie aplikacji

Obecnie technologie IT wykorzystywane są w każdej dziedzinie życia, przemysłu i gospodarki. Dlatego technik informatyk to nie tylko intratny zawód docelowy, ale również doskonała podbudowa dla wszelkiego typu zawodów uzyskiwanych na studiach wyższych.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery oraz urządzenia mobilne, montuje oraz eksploatuje systemy, lokalne sieci komputerowe i urządzenia peryferyjne, sprawuje nadzór nad pracą lokalnych sieci komputerowych. Wśród pozostałych zadań znajdują się: programowanie aplikacji internetowych, w tym projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW oraz systemami zarządzania treścią, projektowanie, administracja i użytkowanie bazy danych.

 

Technik informatyk może pracować:

 • w każdej firmie, gdzie używa się do pracy komputerów. To profesja, która sprawdzi się:
  • w punktach serwisowych,
  • działach IT,
  • w obsłudze i administrowaniu siecią,
  • przy projektowaniu stron i administrowaniu nimi,
  • sklepach komputerowych i wielu innych.

Informatycy podejmują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych. Mogą szukać pracy również w:

 • instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
 • wydawnictwach i drukarniach,
 • studiach telewizyjnych i filmowych,
 • ośrodkach obliczeniowych,
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego
 • we własnej firmie.

 

Typowe zadania i czynności technika informatyka:

 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu komputerowego.
 • nadzorowanie pracy sieci komputerowej.
 • eksploatacja oprogramowania,
 • dobór konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizowanych zadań.
 • programowanie w wybranych stosownie do potrzeb językach programowania,
 • administrowanie bazą danych.
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego w celu ustalenia konfiguracji, dokonania naprawy lub modernizacji,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną oprogramowania w celu jego instalacji i użytkowania,
 • organizowanie stanowiska pracy systemu komputerowego zgodnie
  z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowanie dostępu użytkowników do korzystania z zasobów systemu komputerowego,
 • podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług informatycznych,
 • posługiwanie się testami diagnostycznymi do sprawdzania sprzętu komputerowego,
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania bazy danych,
 • posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego,
 • zapewnianie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK INFORMATYK:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.