TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK

 

 Przedmioty rozszerzone: matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

 Specjalizacja: projektowanie i wytwarzanie części maszyn

Obecnie na rynku pracy brakuje techników mechaników i do szkoły zgłaszają się firmy, które są
w stanie zatrudnić każdą ilość absolwentów kończących szkołę. Podobnie istnieje zapotrzebowanie na techników mechaników w krajach Unii Europejskiej. Kończąc szkołę dostajesz z OKE certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności w języku polskim i angielskim, a na specjalne życzenie w każdym języku krajów Unii.

Technik mechanik:

 • organizuje i nadzoruje produkcję w zakładach przemysłowo-maszynowych,
 • posługuje się oraz sporządza dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,
 • stosuje podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów podczas wytwarzania oraz napraw maszyn
  i urządzeń,
 • potrafi mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne,
 • posługuje się programem CAD przy konstruowaniu obiektów mechanicznych,
 • opracowuje dokumentację podstawowych procesów technologicznych,
 • zajmuje się montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń,
 • uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn
  i urządzeń,
 • wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń,
 • wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach,
 • przygotowuje wraz z zespołem ludzi proces produkcji od strony technicznej nadzoruje w produkcji obsadę stanowiskową oraz dobór maszyn, ich eksploatowanie – remonty i naprawy,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

 Technik mechanik może pracować:

 

 • w firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych na stanowiskach produkcyjnych, jak
  i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
 • w zakładach usługowo-naprawczych;
 • samodzielnie prowadzić warsztat mechaniczny;
 • w sklepach lub hurtowniach mechanicznych;
 • instytucjach zajmujących się obrotem częściami mechanicznymi;
 • w biurze konstrukcyjnym wykorzystując oprogramowanie CAD, stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • w spawalnictwie wykorzystując metody elektryczne i gazowe, w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych;
 • na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna (np. w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach ).

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie TECHNIK MECHANIK:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.