11 listopada 1937 r. – pierwsze obchody Święta Niepodległości.

11 listopada 1918 r. na mocy decyzji Rady Regencyjnej Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo tworzącej się armii polskiej. Następnego dnia wydał pierwszy rozkaz do tworzonego Wojska Polskiego.

Ale dopiero w kwietniu 1937 r., a więc blisko 20 lat po odzyskaniu niepodległości, Sejm ustanowił 11 listopada świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Niepodległość nie przyszła jednego dnia – dla piłsudczyków ważny był 10 listopada 1918 r., gdy do Warszawy przyjechał wypuszczony przez Niemców z twierdzy w Magdeburgu komendant Józef Piłsudski. Dla socjalistów liczył się bardzo 7 listopada – tamtego dnia w 1918 r. powstał w Lublinie rząd ludowy Ignacego Daszyńskiego. II RP tylko dwa razy obchodziła swe święto – w 1937 i 1938 r. Po wojnie władza ludowa zakazała obchodzenia 11 listopada, wyznaczając święto na 22 lipca, dzień publikacji manifestu PKWN. W lutym 1989 r., Sejm przywrócił 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości.