ZST

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 października 2017 r. zmarł mgr inż. Janusz Chmielewski, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych, wicedyrektor, zasłużony pedagog, nieodżałowany kolega i przyjaciel.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
 

Bór nici wąskie palce i krosna wierności
oczekiwania ciemne flukta
więc przy mnie bądź pamięci krucha
udziel swej nieskończoności
Słabe światło sumienia stuk jednostajny
odmierza lata wyspy wieki
by wreszcie przenieść na brzeg niedaleki
czółno i wątek osnowy i całun
Z. Herbert Tkanina