Jubileusz 85-lecia ZST

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej miał w naszej szkole szczególny charakter, albowiem jednocześnie świętowaliśmy Jubileusz 85-lecia działalności edukacyjnej szkoły. Uroczystości zainaugurowała msza św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich zaproszonych gości oraz dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów do budynków szkolnych przy ul Kwiatkowskiego 17, gdzie w auli szkolnej rozpoczęła się część oficjalna…

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezydent Miasta Tarnowa pan Roman Ciepiela wraz z p. Skarbnikiem – Sławomirem Kolasińskim i p. Dyrektor Wydziału Edukacji – Bogumiłą Porębską. Gościliśmy również p. Artura Puciłowskiego – Dyrektora tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, p. Józefa Rojka – Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., p. Artura Kopcia – Członka Zarządu koordynującego naszą współpracę oraz Prezesów Spółek, Dyrektorów Departamentów i Centrów Grupy Azoty. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Firm Partnerskich, wspierających nas wyższych uczelni, Przyjaciół i Sponsorów ZST. Gorąco witani byli również Proboszcz naszej parafii Ksiądz dr Jacek Nowak oraz byli Dyrektorzy ZST – Dyrektor Senior p. Jan Krawczyk oraz p. Jerzy Pantera i p. Wiesław Zimowski. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych takich jak Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Dyrektorzy tarnowskich szkół współpracujących z ZST. Licznie stawili się Absolwenci naszej Szkoły oraz Rodzice i Uczniowie, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele oraz Pracownicy Zespołu Szkół Technicznych, którzy swoją obecnością podkreślali rangę Jubileuszu.

W czasie oficjalnej części uroczystości Dyrektor Szkoły Krzysztof  Kołaciński wręczył Nagrody Dyrektora ZST nauczycielom  wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej, statuetkę  Prymusa ZST za rok 2015/2016 uczniowi Łukaszowi Czerwonemu, stypendia uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce oraz okolicznościowe statuetki przedstawicielom firm i instytucji, które można określić zaszczytnym mianem Przyjaciół ZST. Poinformował również o przyznaniu nagród Prezydenta Miasta Tarnowa nauczycielom za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: p. wicedyrektor Dorocie Lis, p. wicedyrektorowi Aleksandrowi Łopacie-Bernackiemu oraz p. Januszowi Moczyrogowi.

Następnie Wicedyrektor Szkoły p. Dorota Lis przedstawiła album „85 lat ZST” bogato ilustrowany licznymi fotografiami, w którym opisano dzieje szkoły, historię przemian na przestrzeni lat aż po dzień dzisiejszy. Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez p. Martę Kaczor, p. Annę Misiaszek, p. Alicję Wiśniowską i p. Pawła Kalitę. Po zakończonej części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły. Wielu wzruszeń Absolwentom szkoły dostarczyło odwiedzenie sal przedmiotowych, zarówno w budynku głównym jak i w budynku pracowni ZST, w których wiele lat temu odbywali zajęcia. Sale, choć teraz nowocześnie wyposażone, przywoływały wspomnienia konkretnych chwil, czym Absolwenci dzielili się z uczniami prezentującymi z kolei swoje osiągnięcia i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W świetlicy szkolnej można było zaopatrzyć się w album i inne okolicznościowe gadżety związane z jubileuszem.

Zwieńczeniem podniosłych uroczystości było wieczorne spotkanie, które zgromadziło zaproszonych dostojnych Gości, Absolwentów, Dyrekcję, Przyjaciół ZST, Nauczycieli i Pracowników Administracji i Obsługi.