ZST

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa

P1100724STYPENDIUM
PREZYDENTA MIASTA TARNOWA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
w roku szkolnym 2012/2013
dla
Szymona Judasza
ucznia
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie