ZST

„Bliskie spotkania z chemią w Zespole Szkół Technicznych”

Pod takim tytułem już po raz trzeci w ZST odbyła się sesja popularnonaukowa, skierowana do wszystkich zainteresowanych chemią, biotechnologią oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Uczniowie klas o profilu technik analityk i technik technologii chemicznej ( klasy patronackiej Grupy Azoty S.A.) wysłuchali wykładów zaproszonych gości. W tym roku wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Grupy Azoty, wykładowcy z PWSZ w Tarnowie, a zarazem nauczyciele ZST: Tomasz Malinowski, Marek Chyc, Jerzy Nosek oraz Monika Olchawa Pajor. Tematyka poruszona na sesji była różnorodna, od rozwoju produkcji tworzyw sztucznych w Grupie Azoty, historii fluoru, który znalazł szerokie zastosowanie w praktyce, po biotechnologię w ochronie środowiska. Przyszli chemicy poszerzyli również swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.
W drugiej części sesji zaprezentowali się członkowie Koła Młodych Chemików, działającego pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie.
„ Kolorowy  świat chemii” czyli pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli chemii był bardzo efektowny i wzbudził zainteresowanie zwłaszcza wśród uczniów klas pierwszych, którzy dopiero poznają tajniki pracy laboratoryjnej.
Sesja zakończyła się referatami uczniów, którzy opowiedzieli swoim kolegom o nanotechnologii
(Przemysław Kozioł), grafenie (Eryk Łopata) oraz zastosowaniu chemii w diagnostyce mikrobiologicznej (Natalia Patulska, Magdalena Mędala, Bartosz Moryń).
Zaproszeni goście, pan Artur Kopeć ( członek Zarządu Grupy Azoty S.A.) oraz pan Stanisław Oczkowicz ( wiceprezes SITPCHem) w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę, że takie sesje popularnonaukowe stwarzają  wspaniałe możliwości rozwoju, odkrycia swoich pasji i mogą być pierwszym krokiem
w planowaniu kariery zawodowej. Dyrektor Krzysztof Kołaciński zauważył, że z roku na rok zwiększa się liczba uczniów zainteresowanych kształceniem na kierunkach chemicznych, co niewątpliwie jest zasługą ścisłej współpracy szkoły z Grupą Azoty, która wspiera szkołę we wszystkich działaniach związanych z kształceniem przyszłych kadr technicznych dla przemysłu.


” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]