Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2021/2022

Informujemy, że uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów… (więcej)

Stypendium szkolne 2021/2022

Informujemy, że osoby mieszkające na terenie miasta Tarnowa mogą do dnia 15. 09. 2021 r. składać do pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Kryterium dochodowe to 528,00 zł. netto na członka rodziny. Dochody… (więcej)

Egzaminy zawodowe i z kwalifikacji

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych i potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie, w tym harmonogramy. (więcej...)

Wolne miejsca w ZST

Informujemy, że w ZST są ostatnie wolne miejsca w zawodach: technik mechanik, technik technologii chemicznej, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk.Rekrutacja uzupełniająca od 3 do 5 sierpnia 2021r. (więcej...)

Opieka stomatologiczna dla uczniów ZST

Informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie mogą w czasie wakacji korzystać z opieki stomatologicznej w gabinetach Mościckiego Centrum Medycznego przy ul. E. Kwiatkowskiego 15  w godzinach pracy… (więcej)

Pożegnanie Jerzego Krawczyka

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” W. Szymborska   Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy Jerzego Krawczyka – Przyjaciela Szkoły i  współzałożyciela… (więcej)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników na rok szkolny 2021/2022. klasy pierwsze po szkole podstawowej klasy drugie, trzecie po szkole podstawowej klasy trzecie, czwarte po gimnazjum Wykazy dostępne… (więcej)