Ciemności kryją ziemię

W tym roku szkolnym uczennice z klasy IA brały udział w projekcie edukacyjnym: „Ciemności kryją ziemię” Zadaniem projektu było wsparcie edukacji nauczycieli i młodzieży szkół małopolskich w zakresie poszerzenia ich wiedzy o Holokauście i działaniach Polaków, którym przyznano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Projekt był realizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu.

Realizując projekt uczennice przygotowały gazetkę szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu 27 stycznia 2019. Także prezentację multimedialną na temat sytuacji Żydów podczas II wojny światowej oraz zabytków kultury żydowskiej w Tarnowie. Efekty swojej pracy zaprezentowały klasie podczas lekcji historii. Młodzież klasy I A i IV IB wykazała się wiedzą w konkursie o Holokauście przygotowanym w formie prezentacji multimedialnej i uzupełnionym wykładem nauczyciela. Trzej najlepsi uczestnicy testu otrzymali nagrody.

Projekt został zakończony wyjazdem studyjnym w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. do Miejsca Pamięci w Bełżcu i Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Muzeum Polin w Warszawie. W jej trakcie odbyły się także warsztaty, które zachęciły uczniów do refleksji na temat długiej historii obecności Żydów na ziemiach polskich, historii zagłady i działalności Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Opiekun projektu W. Górowska-Kmieć.