Czy kierunki techniczne to przyszłość?

Jakie kierunki warto studiować? 

http://businessinsider.com.pl/strategie/kariery/mark-cuban-o-automatyzacji-i-rynku-pracy/wsl1vhd?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=TA_BI