ZST

Dzień Edukacji Narodowej

12 października społeczność naszej szkoły świętowała, jak co roku, Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 ślubowaniem klas pierwszych i symbolicznym pasowaniem  ich przedstawicieli na uczniów ZST. Następnie zaprezentowano krótki program artystyczny, który przybliżył pierwszoklasistom sylwetkę patrona szkoły – Ignacego Mościckiego. Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu na najciekawsze logo klasy. Zwyciężyła klasa I F, drugie miejsce zajęła klasa I E/I, a trzecie klasa I M/A.
Drugą część uroczystości zainaugurowało przemówienie dyrektora szkoły, mgr inż Krzysztofa Kołacińskiego, który przywitał przybyłych gości. Po nim głos zabierali kolejno: proboszcz parafii NMP Królowej Polski – ks. A. Ważny, kierownik Wydziału Prewencji KW Policji – p. G. Habel, przewodniczący Rady Rodziców – p. S. Obal, przedstawicielka Rady Rodziców – p. A. Pietras oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego – M. Zając. Uroczystość zakończył krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów naszej szkoły.