Festiwal Zawodów w Małopolsce

Festiwal Zawodów w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków to wydarzenie organizowane w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Formuła Festiwalu ma charakter branżowy i polega na prezentacji zdobytych umiejętności zawodowych przez uczniów z danego kierunku kształcenia. Na przestrzeni lat Festiwal stał się ważnym miejscem spotkań uczniów szkół podstawowych, którzy podejmują decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Od 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z kierunku technik analityk i technik technologii chemicznej pod opieką nauczycieli chemicznych przedmiotów zawodowych  rokrocznie przedstawiają ofertę edukacyjną szkoły.

W tym roku pod opieką pani Marty Frączek oraz pani Elżbiety Skowron w dniach 23-24-25 kwietnia naszą szkołę wzorowo reprezentowali uczniowie z klas 3 TAT oraz 4 TAT-  zawód technik analityk: Agata Sorota, Oliwia Budzik oraz Gabriela Tabaczyńska i zawód technik technologii chemicznej: Cyprian Mierzwa, Cyprian Więch oraz Paweł Jewuła. W tym czasie w sposób twórczy i kreatywny przygotowali piękne stoisko, a podczas trwania Festiwalu prezentowali ciekawe doświadczenia chemiczne, tłumaczyli zasadę działania wystawionych sprzętów, odpowiadali na wszystkie pytania zadawane im przez zainteresowanych uczniów.

Serdeczne podziękowania dla uczniów za profesjonalizm, wkład pracy i poświęcony czas w organizację tego przedsięwzięcia oraz dla nauczycieli pani Marty Frączek, pani Elżbiety Skowron, pani Agnieszki Pawliny-Boduch, pani Eweliny Ryczek oraz pani Anity Szeląg.