ZST

Finał XVI Olimpiady „Euroelektra”

euroelektra 2013W dniu 17 marca 2014 roku odbędzie się w finał XVI Olimpiady „Euroelektra” w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Nowym Sączu. Z zawodów okręgowych,  które odbyły się w Rzeszowie w styczniu 2014 zakwalifikowało się dwóch uczniów Naszej Szkoły: Judasz Szymon z klasy IVTSK w grupie elektronicznej oraz Nowak Marek z klasy IVTEAP w grupie elektrycznej…

Szymon będzie chciał powtórzyć osiągnięcie z zeszłego roku,  gdzie otrzymał tytuł „Laureata”.
Marek w finale bierze pierwszy raz udział ale nie jest Nowicjuszem bo  posiada  tytuł „Finalisty”, który zdobył w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  w Jarosławiu w 2013 roku. Uczniowie są również stypendystami Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości na  rok 2013/2014 w  ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Opiekę merytoryczna i dydaktyczną sprawują nauczyciele: mgr inż. Janusz Chmielewski i mgr inż. Robert Hosaja.
ŻYCZYMY NASZYM UCZNIOM ODNIESIENIA SUKCESU W OLIMPIADZIE „EUROELKTRA” W NOWYM SĄCZU –opiekun mgr inż. Robert Hosaja.
euro