ZST

Fraktale

Dnia  02.03.2017 (czwartek) na lekcji 5 w ramach Szkolnych Dni Kultury , uczniowie klas II brali udział w prezentacji prowadzonej przez p. D.Bartoń  dotyczącej fraktali. Uczniowie dowiedzieli się co to jest  fraktal, poznali przykłady fraktali w matematyce, przyrodzie  , architekturze, biologii, chemii. Dowiedzieli się również jakie jest zastosowanie fraktali np. w telefonii komórkowej, medycynie, sztuce. Fraktal to obiekt samopodobny tzn. jest zbudowany  z małych elementów , które są podobne do całości. Pojęcie fraktala pierwszy raz użył matematyk polskiego pochodzenia Mandelbrot , który badał szczególny obiekt nazwany później zbiorem Mandelbrota (na rysunku zaznaczony na czarno).