ZST

Gala wolontariatu ZST

IMG_1377W poniedziałek, 25 kwietnia odbyło się spotkanie wolontariuszy naszej szkoły, którzy brali udział w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Centrum Wolontariatu „Empatia” przy ZSEO w Tarnowie, OTOZ „Animals” Oddział w Tarnowie oraz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wicedyrektor, pan Aleksander Łopata-Bernacki i opiekunki akcji, panie Beata Kotaś, Anna Frąc, Ewa Michałek i Katarzyna Pokorny podziękowali wszystkim zaproszonym za ich zaangażowanie i wręczyli im pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.