ZST

Goście z Turcji w naszej szkole

W dniach od 16 do 27 stycznia przebywa w naszym mieście grupa tureckich uczniów wraz z nauczycielami, w ramach projektu Leonardo da Vinci.
W programie pobytu młodzieży tureckiej są:
– spotkania integracyjne z młodzieżą ZST
– warsztaty z zakresu informatyczno – fotograficznego prowadzone przez pana Piotra Bernackiego
–  wspólne z młodzieżą ZST wyjścia na basen, zwiedzanie Tarnowa, mecze piłki nożnej i siatkowej oraz udział w Grze Miejskiej po Tarnowie
– poznawanie historii holocaustu poprzez zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Auschwitz – Birkenau
– zwiedzanie Krakowa – poznawanie historii polsko – tureckiej
Organizatorką pobytu grupy tureckiej w Tarnowie jest pani mgr Beata Kotaś, z niewielką pomocą pań: inż. Alicji Wiśniowskiej i mgr Anny Misiaszek.
Program Leonardo da Vinci  jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie Się Przez Całe Życie” (Lifelong Learning Programme), który wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, naukę języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.