ZST

GRATULACJE DLA STYPENDYSTÓW

logo fundacji2Program Stypendialny Fundacji im. Ignacego Mościckiego zakłada wsparcie finansowe uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. W bieżącym roku szkolnym Komisja Stypendialna przyznała 4 stypendia. Wyróżnieni uczniowie to: Przemysław Kozioł (3N), Łukasz Czerwony (3A), Daniel Bajorek (3I), Rafał Gałek (3I).

Stypendystom gratulujemy, a wszystkich pozostałych uczniów zachęcamy do wytężonej pracy, która z pewnością zaowocuje wysokimi osiągnięciami naukowymi, a te będą mogły zostać docenione przyznaniem kolejnych stypendiów w przyszłym roku szkolnym.