ZST

Informacja na temat egzaminów poprawkowych

Informacje

Uczniowie ZST mogą zapoznać się z terminami egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2012/2013 w sekretariacie szkoły.