Kampania „Biała Wstążka”

W dniu 3 grudnia w naszej szkole odbył się mały koncert promujący ideę Kampanii „Biała Wstążka ”– przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się   z broszurkami i ulotkami  znajdującymi się na stoisku oraz z tablicą edukacyjną. Kampania ‘’Biała Wstążka” to największa na świecie akcja mająca na celu zatrzymanie przemocy, przede wszystkim wobec kobiet, ponieważ one najczęściej są jej ofiarami. Kampania jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 r., kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował  na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ  dziewczyny zabrały mu miejsca na uczelni. Dwa lata później kanadyjscy mężczyźni, postanowili, że włączą się w walkę z przemocą wobec kobiet. Symbolem kampanii stała się biała wstążka, znak niewinności, mówiący o tym, że jej uczestnicy są przeciwnikami przemocy i będą podejmować działania promujące życie bez przemocy.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, a w szczególności:

Zespołowi Muzycznemu w składzie:

  • Konrad Dzimitrowicz – IV N
  • Daniel Kukułka – IV N
  • Piotr Kozioł – IV N

 

uczniom IV N obsługującym stoisko:

  • Maciej Dudzik
  • Filip Mróz
  • Mateusz Wisła

Organizatorzy: p. Ewa Wójtowicz

                           p. Anna Fronc