Kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Patronie ZST

Wśród wielu imprez odbywających się w Tygodniu Kultury Szkolnej na szczególną uwagę zasługuje odbywający się corocznie konkurs wiedzy o Ignacym Mościckim. Jest on dedykowany uczniom klas pierwszych. W tym roku solidnym przygotowaniem wykazała się drużyna z klasy 1TTP w składzie: Błażej Bogacz i Szymon Podgórniak, która zajęła I miejsce. Decyzją jury II miejsca nie przyznano.
III miejsce ex aequo zajęły drużyny z klasy 1TN w składzie Oskar Maciuszek i Filip Zapart oraz 1TP
Oskar Povkstela i Karol Sutkowski.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Jury konkursu: Elżbieta Skowron i Marzena Gawron

 

Fotorelacja: Daria Grabczyńska, Weronika Kłusek 3TF