ZST

Kolejne zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST!!!

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego po raz kolejny wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe. Złożony przez ZST do Narodowej Agencji wniosek projektu „Start na europejskim rynku pracy” został zatwierdzony do realizacji ze środków Unii Europejskiej na zasadach programu Erasmus+ w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Pierwsze działania projektowe zostaną podjęte 1 września 2017 r. i zakończą się nie później niż 31 sierpnia 2019r.
Tym razem uczestnikami projektu będzie aż 62 uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk oraz technik mechanik. Pierwsza grupa wyjedzie do królewskiego miasta Veszprém na Węgrzech, kolejna grupa pojedzie do nazywanej często portugalskim Rzymem Bragi w Portugalii, natomiast ostatnia, trzecia runda staży, odbędzie się w Anglii w Portsmouth, miejscowości pełniącej zaszczytną funkcję bazy Królewskiej Marynarki Wojennej…
Praktyki odbywać się będą w prężnie działających firmach, stosujących najnowocześniejsze technologie, rozwiązania i systemy organizacji pracy.
Wyjeżdżający na staże uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję do pogłębienia swojej wiedzy zawodowej, zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy i na określonych stanowiskach, udoskonalą znajomość języków obcych branżowych. Ponadto  odwiedzą nowe miejsca, wzmocni się ich świadomość międzykulturowa, rozwiną swoje zainteresowania i nawiążą nowe znajomości.
A 26 maja z Portugalii powróciła po dwutygodniowym pobycie grupa 20 uczniów, którzy realizowali program praktyk zawodowych z wcześniejszego projektu z programu POWER.
Podkreślić należy, że aplikacje przygotowywane są przez nauczycielki ZST panie Wiolettę Krawiec i Ewę Wójtowicz.