Komunikat Dyrektora ZST z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9. kwietnia 2020 r. przedłużony został się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania pracy szkoły w związku z epidemią COVID-19 do dnia 26. kwietnia 2020 r.

Dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły pozostają nadal bez zmian. Nauczanie zdalne ma charakter obowiązkowy dla wszystkich nauczycieli i uczniów na dotychczas obowiązujących warunkach.

Według wypowiedzi Premiera, egzamin maturalny zostaje przesunięty prawdopodobnie na drugą połowę czerwca. Dokładna informacja zostanie podana na 3 tygodnie przed dniem rozpoczęcia egzaminów.

Pozostałe terminy wynikające z „Harmonogramu pracy Szkoły w kwietniu br.” pozostają bez zmian.

Co będzie dalej – należy śledzić komunikaty Rządu RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz (w miarę naszych możliwości) na szkolnej stronie www.

                                                                                                                              Krzysztof Kołaciński

                                                                                                                                  dyrektor ZST