ZST

Konferencja: Depresja wśród młodzieży.

         20-ego listopada, w Pałacu Młodzieży w Tarnowie Dominika Sacha, Kinga Zielińska, Ewelina Kieć i Tomasz Sołtys wzięli udział w konferencji na temat depresji wśród młodzieży, zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. Nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać trzech prelekcji: pani asp. szt. Agnieszka Seyrlhuber przedstawiła zagrożenia w sieci, pani Inga Prusak, socjolog i socjoterapeutka, mówiła o zaburzeniach odżywiania a pan dr Wacław Srebro, psycholog, wygłosił referat pt. ” Depresja-co w zamian?” Pani Inga Srebro oraz pan Wacław Srebro są pracownikami Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie, która służy pomocą w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi i ich rodziców.