ZST

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III

DSC_0166
Dnia 10.03.2015 r., w ramach Szkolnych Dni Kultury, odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas III. Wzięli w nim udział uczniowie z klas: III A, III I, III I/E, III M, III F.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test zawierający zadania zarówno gramatyczne,  jak i leksykalne, a także zadania sprawdzające umiejętność pracy z tekstem oraz umiejętność pisania krótkiego tekstu użytkowego. Łącznie można było zdobyć 50 punktów.
Uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie z zadaniami to:

  1. Czerwony Łukasz – III A – 44,5 pkt.
  2. Leszczyński Bartosz – III A – 42 pkt.
  3. Stono Dawid – III I – 39.5 pkt.

Laureatom serdecznie gratuluję!
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone na końcu roku szkolnego.
Wyniki pozostałych uczestników zostały przedstawione na tablicy, na pierwszym piętrze.
Organizator konkursu: Katarzyna Niemiec