KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS  PIERWSZYCH

26 kwietnia 2021r. na trzeciej godzinie lekcyjnej odbył się Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych. W konkursie wzięło udział 21 uczniów reprezentujących klasy: 1TAT, 1TF i 1TI. Pozostałe klasy nie wystawiły swoich reprezentantów.

W czasie 45 minut uczniowie rozwiązywali online test słownikowo-gramatyczny składający się z zadań otwartych i zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – Patrycja Popiołek z klasy 1TAT (90% )

II miejsce – Lena Jeż z klasy 1TAT (88%)

III miejsce – Inga Hebda z klasy 1TAT (77%)

III miejsce – Marcin Madanowicz z klasy 1TI (77%)

 

Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane nauczycielom języka angielskiego.

Dziękuję uczniom za udział w konkursie a laureatom gratuluję osiągniętych wyników.

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021.

Organizator konkursu: p. Ewa Wójtowicz