Konkurs na muffinkę z motywem matematycznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na muffinkę z motywem matematycznym w ramach obchodów Dnia Liczby Pi!

REGULAMIN KONKURSU „Na najlepszą muffinkę z motywem matematycznym”

ORGANIZATOR:  Marta Połomska – Skrabot

CELE KONKURSU:

 • Integracja młodzieży
 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni, wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości

TERMINY:

 • Termin zgłoszenia do konkursu: do 9.03.2024 (bezpośrednio do organizatora lub przez e-dziennik).
 • Termin składania prac: 14.03.2024 w Dniu Liczby Pi, w godzinach 7.40-8.35  w świetlicy szkolnej (nr 115) u dyżurujących uczniów.
 • Ocena prac przez jury  8.30 – 9.20 dnia 14.03.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych – Dzień Otwarty 21.03.2024

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnik konkursu przygotowuje 10-12 szt. muffinek (babeczek, ciastek) i dostarcza je 14.03.2023 do godziny 8.35 podając dyżurnym swoje dane (imię i nazwisko, klasa)
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji organizatora i będą przekazane na kiermasz charytatywny (cel: zakup drugiej sofy na korytarz szkolny do matematycznej strefy wypoczynkowej)
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących autora i jego pracy.

KRYTERIA OCENY:

 • estetyka wykonania,
 • walory smakowe
 • motyw matematyczny

NAGRODY:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, oceny cząstkowe celujące z matematyki, wszyscy uczestnicy – uwagi pozytywne oraz oceny cząstkowe bardzo dobre z matematyki.