Konkurs na Świąteczne Origami

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

ORGANIZATOR:

Katarzyna Nosek

CELE KONKURSU:

 • Integracja młodzieży,
 • Rozwijanie, wyobraźni, wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości,
 • Popularyzowanie origami jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
 • Utrwalanie tradycji świątecznych.

TERMINY:

 • Termin składania prac: do 17 grudnia 2023 roku, pracę proszę przekazywać swoim nauczycielom matematyki.
 • Ogłoszenie wyników konkursu do 21 grudnia 2023 roku.,

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnicy konkursu przygotowują w technice origami jedną pracę.
 • Kompozycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia mogą być złożone z jednej lub kilku kartek papieru.
 • Kompozycje papierowe muszą być wykonane przez jednego autora (nie oceniamy prac zbiorowych).
 • Każda praca (zdjęcia) dostarczona na konkurs musi być dokładnie opisana z podaniem następujących danych:

 imię i nazwisko autora pracy,

  klasa,

 tytuł zestawu, modelu

 • Dopuszczalne jest użycie kleju w celu połączenia elementów modułu chińskiego.

KRYTERIA OCENY:

 • estetyka wykonania,
 • trudność i złożoność pracy,
 • dobór koloru i papieru,
 • oryginalność modelu,

NAGRODY:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

UWAGI:

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie danych dotyczących autora i jego pracy.
 • Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora.

 

 

Serdecznie zapraszam!!!