Konkurs Poezji Górskiej

Eliminacje szkolne odbędą się 17 listopada o 13.10 w bibliotece szkolnej. Szczegóły konkursu dostępne u polonistów.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie jest organizatorem konkursu poezji górskiej „W górach jest wszystko co kocham”. Odbędzie się on w czwartek, 23 listopada o godz. 16 w siedzibie Oddziału przy ul. Żydowskiej 20.

Konkurs skierowany jest do uczniów, a do udziału w nim organizatorzy zapraszają po jednym reprezentancie danej placówki oświatowej. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie recytacji dwóch wierszy o tematyce górskiej oraz przyniesienie ze sobą tekstów wybranych utworów. Komisja oceniająca weźmie pod uwagę dobór tekstów oraz ich prezentację.

Pisemne zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 17 listopada w Oddziale PTTK „Ziemi Tarnowskiej”, ul. Żydowska 20. Bliższe informacje uzyskać można pod numerami telefonów: 14 655 43 52 oraz 694 893 926.

REGULAMIN