ZST

Konkurs polonistyczny "Wiem wszystko"

Wydarzenia szkolne27 lutego, w ramach Szkolnych Dni Kultury odbył się konkurs polonistyczny „Wiem wszystko”. W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas maturalnych, którzy odpowiadali na pytania z zakresu historii literatury, znajomości treści lektur oraz podstawowych zagadnień językoznawstwa.  Zwycięzcą konkursu okazał się Szymon Judasz z klasy IV TSK, drugie miejsce zajął Mateusz Łazarek z klasy IV TEAP, a na trzecim uplasował się Dominik Kras z klasy IV TSK. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone przez Pana Dyrektora w czasie uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego  dla klas programowo najwyższych. Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostaną przedstawione im przez nauczycieli języka polskiego uczących w danej klasie.