ZST

Konkurs wiedzy o I. Mościckim

Zgodnie z coroczną tradycją szkolną w ramach Tygodnia Kultury Szkolnej odbył się Konkurs Wiedzy  o I. Mościckim – patronie szkoły. Był przeznaczony dla klas I, które wybrały swoich reprezentantów. Uczestnicy  wykazali się znakomitą znajomością zagadnień z zakresu życia i działalności tego wybitnego uczonego i polityka. Największą ilość punktów zdobył zespół kl. I „I” w składzie: Kamil Stasik i Mateusz Tokarski i zajął I miejsce. Minimalnie słabszy wynik uzyskali przedstawiciele kl. I „I/E”: Dawid Stelmach i Jakub Tomczyk zajmując II miejsce. Na III miejscu ulokowała się ekipa kl. I „N” w składzie: Krzysztof Krzyściak i Przemysław Kozioł. Wszystkie zespoły dopingowane były przez uczniów klas I, którzy mogli wzbogacić swoją wiedzę o patronie.