Kraków Life Science Trip

Uczniowie ZST uczestnikami wydarzenia „Kraków Life Science Trip”.
Wydarzenie o charakterze naukowo – edukacyjnym zostało zorganizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa w dniu 10 czerwca 2024r. i było skierowane do młodzieży zainteresowanej dalszą edukacją
związaną z naukami o życiu.
Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Klaster LifeScience Kraków i na mapie odwiedzonych miejsc znalazły się:
▪ Centrum Badawczo – Rozwojowe Comarch Healthcare S.A.,
▪ Selvita S.A.,
▪ Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Tematyka projektu, wysoki poziom merytoryczny, doświadczenie odwiedzanych instytucji oraz nastawiona na wizyty studyjne formuła sprawiły, iż uczestnicy wyjazdu
 Emila Tryba 2A
 Wiktoria Winkler 2A
 Natalia Karasińska 3TAT
 Martyna Latawska 3TAT
 Wiktoria Orzechowska 3TAT
 Martyna Szatko 3TAT
 Inga Hebda 4TAT
 Kamil Kopeć 4TAT
 Maksymilian Stepek 4TAT,
znacznie poszerzyli swój zakres wiedzy i umiejętności.

Dziękujemy za zaproszenie!
Opiekun grupy: Dyrektor Szkoły, p. Jacek Różycki