ZST

Kursy z Kwalifikacji Zawodowych

Osoby chętne poszerzyć swoje umiejętności zawodowe o nowe kwalifikacje proszone są o szybki kontakt z Panią Bogusławą Olchawą przez e-dziennik

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i adm. sieciami E.13 – 3osoby
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14 – 2osoby