ZST

Kursy z Kwalifikacji Zawodowych

Osoby chętne poszerzyć swoje umiejętności zawodowe o nowe kwalifikacje proszone są o szybki kontakt z Ewą Wardzałą przez e-dziennik. 
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.6
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.7
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i adm. sieciami E.13
Montaż systemów mechatronicznych E.3
Montaż i eksploatacja komputerów osob. oraz urządzeń peryferyjnych E.12
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektr. układów pojazd. sam. M.12
Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19