Maraton RKO w ZST

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca to globalna inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości znaczenia ratowania życia poprzez prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez osoby postronne. Święto ustanowione zostało w 2018 r. i jest obchodzone każdego roku w dniu 16 października.
W Europie, Europejski Dzień Resuscytacji zapoczątkowano wcześniej, już w 2013 r.

Każdego roku u prawie 400 tys. Europejczyków dochodzi do zatrzymania akcji serca, u 350 tys. spośród nich zdarza się to poza szpitalem: na ulicy, w pracy, w trakcie ćwiczeń fizycznych lub w domu. W Polsce szacuje się, że z powodu nagłego zatrzymania krążenia umiera każdego dnia około 90 osób, które udałoby się uratować poprzez odpowiednio wcześnie podjętą pomoc. Niestety, obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zanim przyjedzie karetka pogotowia mija zwykle kilkanaście minut. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może 2-3-krotnie zwiększyć szanse przeżywalności chorego – dlatego tak ważna jest powszechna znajomość schematu RKO i stosowanie go w razie potrzeby.

Każdego roku 16 października w całej Polsce podejmowane są liczne akcje popularyzujące RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową). . Akcja polega na nieprzerwanym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej (RKO) w szkole na fantomie w godzinach 8.00- 15 00. Szacunkowo udział w akcji może wziąć około 200 uczniów. Czas wykonywania RKO przez jednego uczestnika to 2 minuty, po których do RKO przystępuje kolejna osoba.

W Maratonie RKO  w naszej szkole pod opieką nauczycieli  wf , prof. M. Gawron oraz prof. J. Pałach-Niziołek uczestniczyły z dużym zaangażowaniem klasy;

  • 1 TAT
  • 3 TI
  • 4 E/T
  • 1 TEM
  • 1 TN
  • 4 Ia