Mechanicy w Zakładach Mechanicznych  

Uczniowie klasy 1 TM Zespołu Szkół Technicznych w zawodzie technik mechanik pod opieką Pana Zygmunta Nędzy, nauczyciela mechanicznych przedmiotów zawodowych,  28 marca 2022r. odbyli wycieczkę do Zakładów  Mechanicznych w Tarnowie

Dział marketingu przybliżył naszym uczniom historię Zakładów począwszy od 1917 roku oraz ich  działalność – początkowo związaną z branżą kolejową, produkcją uzbrojenia dla służb mundurowych, a obecnie z produkcją uzbrojenia dla armii i  działalnością przemysłową. Na sali wystaw można było zobaczyć broń strzelecką oraz uzbrojenie przeciwlotnicze.

Aby zrozumieć produkcję, wędrówkę zaczęto od magazynu. Tutaj uczniowie zostali zapoznani z półfabrykatami, czyli materiałami wyjściowymi do wytwarzania różnych elementów uzbrojenia. Były to między innymi: odkuwki, pręty walcowane, blachy itp.. Kolejnym etapem poznawania procesów wytwarzania był wydział  obróbki plastycznej, gdzie uczniowie mogli obserwować proces gięcia, cięcia, zawijania, zginania, tłoczenia, wytłaczania za pomocą pras korbowych oraz mimośrodowych o sile nacisku dochodzącej do 350 ton.

Na wydziale obróbki cieplnej klasa poznała procesy hartowania zwykłego, jak i powierzchniowego, różne sposoby wyżarzania, a na wydziale obróbki cieplno-chemicznej, procesy nawęglania oraz azotowania. Uczniowie dowiedzieli się, czemu służą te zabiegi, w jakich warunkach przebiegają oraz jakie piece się do nich wykorzystuje.

Na wydziale obróbki skrawaniem uczniowie mogli  zapoznać się z różnymi jej metodami:  toczenia – na tokarkach uniwersalnych oraz sterowanych numerycznie,  przeciągania, frezowania na frezarkach konwencjonalnych jak i CNC. Mogli również zobaczyć pracę maszyn realizujących obróbkę wykańczającą, tj. szlifierek, honownic, gdzie szlifowano lufy do broni strzeleckiej

Kolejnym etapem poznawania metod wytwarzania elementów uzbrojenia był wydział galwanizerii. Nasi uczniowie zapoznali się z różnymi metodami chemicznymi oraz elektro-chemicznymi nakładania różnych powłok metalicznych na produkowane elementy uzbrojenia, np.  chromowej, miedziowo-niklowej, kadmowej, cynkowej i wielu innych.

Po zapoznaniu się z metodami galwanotechnicznymi młodzież udała się na wydział cięcia, gdzie poznała cięcie wodą oraz laserem, które było dla niej nowością.

Na koniec dnia uczniowie spróbowali swoich sił w strzelaniu w specjalnym kontenerze ćwiczebnym produkowanym przez Zakłady Mechaniczne dla potrzeb wojska oraz służb mundurowych. Uczniowie na pamiątkę otrzymali od firmy upominki z niezwykle miłym akcentem – logotypem ZST.

 

Dziękujemy Zakładom Mechanicznym za umożliwienie naszym uczniom prześledzenia procesu produkcyjnego i wszystkich etapów pracy w jednej z największych firm w regionie.

Współpraca z Zakładami Mechanicznymi to również wsparcie w postaci sprzętu i narzędzi dla pracowni mechanicznej. Dziękujemy również za przekazanie szkole przyrządów pomiarowych, suwmiarek, mikrometrów, czujników zegarowych, które zostaną wykorzystane w pracowni mechanicznej.

Na mocy współpracy z Zakładami Mechanicznymi uczniowie mają dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych w swojej branży, zyskują realną wiedzę o przemyśle, dopełniają wiedzę teoretyczną, korzystając z doświadczenia specjalistów. Partner przemysłowy tym samym ma gwarancję wyboru wykwalifikowanych pracowników wśród absolwentów ZST.

 

Opracował: Zygmunt Nędza

Fotografie: Aneta Gawle