MOL Optivum

W bibliotece jest obecnie wdrażany program MOL Optivum. Trwają prace katalogowe. Kiedy wszystkie książki zostaną skatalogowane i opatrzone kodami kreskowymi, wówczas katalog naszej biblioteki będzie dostępny on-line; karty czytelników będą przystosowane do czytników elektronicznych i wypożyczanie będzie się również odbywało przy pomocy komputera.
W programie MOL tworzone są także opisy bibliograficzne w kartotece zagadnieniowej oraz w teczkach zagadnieniowych. Dzięki temu łatwiej będzie odszukać materiały przydatne do prezentacji z języka polskiego na. opracowanie motywów literackich, czy lektur.