Nasi reprezentanci w PTTK

W sobotę, 10.09.2022 r. odbył się Zjazd Oddziału „Ziemi Tarnowskiej” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W wyniku wyborów na 4-letnią kadencję z SKT PTTK „Wehikuł” przy ZST, na 11 członków Zarządu Oddziału, wybrano aż 4 naszych reprezentantów. Opiekun SKT Paweł Golec został wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”, natomiast członkami Zarządu zostali: Tomasz Pikusa (nauczyciel), Gabriela Tabaczyńska (3 TAT, prezes Zarządu Klubu) oraz Paweł Łępa (absolwent ZST, współzałożyciel SKT).
Gratulujemy!
W obradach Zjazdu wzięło udział 5 z 6 wybranych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu delegatów: Gabriela Tabaczyńska (3 TAT), Oliwia Budzik (3 TAT), Magdalena Stec (4 TT), Justyna Pytel (4 TT), Emanuel Smołucha (absolwent ZST). Jeden delegat nie przybył.