Nowe umowy o współpracy

Od 15 lat Zespół Szkół Technicznych ściśle współpracuje z największymi w regionie przedsiębiorstwami i firmami, organizacjami technicznymi oraz  uczelniami wyższymi.

Tegoroczne ślubowanie klas pierwszych było okazją do podpisania kolejnych umów  partnerskich. Dzięki nim edukacja i wychowanie w mościckim Technikum zyskują pełniejszy wymiar. Uczniowie i nauczyciele aktualizują branżową wiedzę, korzystając z doświadczenia Partnerów, poznają najnowsze rozwiązania technologiczne, badania naukowe oraz rozwijają kompetencje społeczne.

4 października doszło do wznowienia umowy ze spółką Tauron Dystrybucja S.A.,  którą w imieniu spółki podpisał Dyrektor Oddziału Pan Jacek Duniec. Uczniowie  już od 2018 roku korzystają z fachowej  wiedzy specjalistów tej znanej w Małopolsce firmy w trakcie konferencji i szkoleń oraz poznają infrastrukturę branży elektroenergetycznej podczas wycieczek zawodoznawczych.

Wieloletnia współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną Oddział w Tarnowie została oficjalnie zwieńczona umową partnerstwa. Prezes tarnowskiego oddziału NOT –
Pani Renata Łabędź oraz dyrektor Jacek Różycki podpisali ją tuż przed złożeniem ślubowania.

Ze względu na ponowne uruchomienie, po dwóch latach przerwy,  kierunku technik mechanik  Zespół Szkół Technicznych  dokłada starań, aby kształcenie jedynych w Tarnowie klas w tym zawodzie było wspierane przez doświadczonych specjalistów i firmy z regionu.
Dlatego też podpisana została umowa współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Mechaników
reprezentowana przez Prezesa Lesława Świętochowskiego. SIMP obejmie patronatem klasy mechaniczne i elektroniczne oraz będzie wspierał Szkołę
w organizacji praktyk zawodowych. Specjaliści – członkowie Stowarzyszenia – wesprą merytorycznie uczniów i nauczycieli.

Podpisana została również umowa o praktykę ze spółką PKP Energetyka dla uczniów w zawodzie technik elektryk, reprezentowaną przez zastępcę dyrektora  PKP Energetyki Obsługi Sp.z o.o Obszaru Południowego pana Mirosława Brodziaka.

Zespół Szkół Technicznych zyskał Partnera  również na polu kultury- Centrum Sztuki Mościce – reprezentowanego przez Panią Dyrektor Annę Chmurę.  Przygotowanie do  świadomego uczestnictwa w kulturze, inspirowanie młodzieży do twórczego działania, eksponowanie prac uczniów i nauczycieli oraz wzajemna promocja instytucji to główne cele  deklarowane przez sygnotariuszy umów.