ZST

Olimpiada Cyfrowa – edycja 2017/2018

Zapraszam  do wzięcia udziału w Olimpiadzie Cyfrowej. Chętnych uczniów proszę o zgłaszanie się do P. Ewy Wardzały mailowo poprzez e-dziennik do 15 października 2017r.
Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017 r.), mini-projektów (styczeń – luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.).
W II edycji Olimpiady Cyfrowej skupimy się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. Tym zagadnieniom zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed Uczestnikami i Uczestniczkami na każdym etapie Olimpiady. Czytaj dalej…

Zagadnienia szczegółowe:

  • odpowiedzialne tworzenie komunikatów,
  • przetwarzanie informacji,
  • sztuka prezentacji,
  • komunikacja i media jako przedmiot refleksji etycznej,
  • dziennikarstwo obywatelskie,
  • realia globalnego obiegu informacji.

Więcej informacji na stronie www.olimpiadacyfrowa.pl