Paweł Golec – Nauczyciel Kraju Ojczystego

W dniu 6 listopada 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia honorowego – tytułu i medalu Nauczyciel Kraju Ojczystego, przyznawanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w uznaniu szczególnych zasług związanych z prowadzeniem  systematycznej, minimum dziesięcioletniej pracy związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.

Wręczany był także list gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej w podziękowaniu za twórczy trud, za lata pracy z młodzieżą na polu turystyki i krajoznawstwa, za uczenie poprzez poznawanie, pokazywanie i odkrywanie piękna naszej Ojczyzny. W tym roku to nobilitujące wyróżnienie przyznano 23 osobom, a wręczali je Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Prezes Zarządu Głównego PTTK  Jerzy Kapłon.

Wśród wyróżnionych w tym roku znalazł się Paweł Golec – opiekun Szkolnego Klubu PTTK „Wehikuł” przy ZST. Jest on 4 wyróżnionym nauczycielem z Tarnowa od 2011 r. – roku ustanowienia wyróżnienia.

Nauczyciel Kraju Ojczystego to nauczyciel, który przybliża dzieciom i młodzieży piękno naszej Ziemi Ojczystej i uczy pojmowania Polski,  wprowadza młodych na turystyczne szlaki, by poznawać zakątki naszego Kraju, uczy odkrywania krajoznawczych skarbów i smakowania prawdziwej wędrówki, kształtuje w młodym pokoleniu Polaków nawyki aktywnego i  racjonalnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa.

MEN
UM Tarnów