ZST

Planowanie, Współpraca, Rozwój

InformacjeTargom Pracy pn.”Planowanie, Współpraca, Rozwój – targi pracy dla „zawodowców” na drodze budowania partnerstw poza granicami” organizowanymi przez Biuro Karier i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie towarzyszyły konkursy dla uczniów szkół tarnowskich oraz gra terenowa, w której wzięło udział 6 zespołów 4 osobowych z naszej szkoły… z kl.II ia (Bieniarz Jakub, Bryl Michał, Jasiak Adrian, Świątek Radosław, Faliszewski Jakub, Siedlik Adrian, Sumara Mateusz, Wierzbicki Kamil), z kl.II ib (Kajmowicz Sebastian, Korzeniewski Mateusz, Medyński Miłosz, Zych Patryk, Gołąb Tomasz, Hołda Przemysław, Kot Kamil), z kl.II e (Matras Bartłomiej, Niemiec Daniel, Truchan Daniel, Surdej Grzegorz, Barwacz Tomasz, Knapik Kamil, Strojny Jakub, Wielgus Wojciech). Akademicka gra terenowa to konkurs, którego celem było przybliżenie młodym ludziom tematyki przedsiębiorczości, uświadamiania konieczności funkcjonowania w perspektywie ciągłych zmian i umiejętności konstruowania własnej kariery zawodowej w otaczającej ich rzeczywistości. Uczniowie mieli do wykonania 10 zadań, wśród których były: narysowanie logo zespołu, wspinaczka na czas na ściance, rozwiązanie krzyżówki, sudoku, złożenie origami, przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem naukowym PWSZ, dokonanie analizy SWOT, nakręcenie filmu z autoprezentacją, kierowanie lokomotywą na symulatorze, ułożenie hasła reklamowego na targi pracy. W trakcie wykonywania zadań uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie i niesamowitą wolą walki i rywalizacji. Zespół z kl.II ib w składzie T.Gołąb, P.Hołda, K.Kot zajął II miejsce i otrzymał nagrodę w postaci plecaków firmy 4F. Zespół z kl.II ia w składzie J.Faliszewski, A.Siedlik, M.Sumara, K.Wierzbicki otrzymał wyróżnienie za IV miejsce (zdobyli taką samą liczbę punktów jak III zespól ale oddali pracę 2 minuty później). Otrzymali drobne upominki od starosty tarnowskiego m.in. kubki i pendrive’y.Nagrody wręczył Rektor PWSZ.Zapał do pracy i entuzjazm uczestników należy ocenić na celujący i taką ocenę obiecała uczniom opiekunka konkursu p. Alicja Skaza nauczyciel przedsiębiorczości.